Корпоративен уелнес

Корпоративен уелнес – това е всичко хубаво, което работодателят прави за своите служители с идеята те да са здрави, балансирани и щастливи на работа.

Корпоративните уелнес програми са предназначени за работещите, независимо от работната среда. Корпоративни уелнес програми могат да бъдат внедрени във фабрики, офиси, големи и малки корпорации.

Идеята за тези програми произтича от опит натрупан през времето. Освен че компаниите искат да намалят разходите за здравеопазване, по този начин те компенсират работниците и служителите и осигуряват по-приветлива и спокойна среда за служителите.

Тези програми предлагат  оборудване за упражнения на работните места за персонала, предлагат здравословни храни и напитки в кафетерията, дори включват наемане на специалисти, които да се грижат за физическото и психическо благоденствие на служителите.

Например, ако във фирмата има фитнес клуб, трябва в него да работят лица с подходящо обучение за управление на фитнес, за за помагат на работниците да се упражняват безопасно.

Нито едно от тези неща не са заместител на рутинните медицински прегледи, но уелнес програмите целят да намалят нуждите от лекарски услуги.

Има различни нива на корпоративните уелнес програми. Едно от нивата предлага основни услуги и помощ  онлайн. Интернет позволява достъп до различни източници на информация, но много хора не знаят коя информация е надеждна и къде могат да намерят специфични информационни ресурси.

Корпоративните уелнес програми са най-успешни, когато работниците са напълно ангажирани в програмата.

Wellness програмите са сред най-важните инвестиции, които една компания може да направи. Фирмите, които започват корпоративни уелнес програми не само инвестират във физическа красота, безопасност и психичното здраве на техните служители, но също така вземат превантивни мерки, чрез създаване на по-здравословна околна среда.

Чрез тези програми фирмите спестяват пари за здравеопазване. Често, корпорации са загрижени за действителната възвращаемост на инвестициите от уелнес програмите, но е факт, че чрез насърчаване на здравословен начин на живот, фирмите създават здрави служители, които ще работят по-усърдно и няма да отсъстват от работа поради болест.

Когато във фирмата има фитнес клуб, трябва в него да работят лица с подходящо обучение за управление на фитнес, за за помагат на работниците да се упражняват безопасно.

Post Author: admin