СЪВЕТИ & ИДЕИ

Трудно е да обхванем всички аспекти на положителното, на полезното, затова Ви приканваме да се включите и да ни подкрепите.
В търсене на нови и креативни идеи, целящи да подобрят напрегнатата среда, в която живеем, Ви предизвикваме и приканваме да ни споделяте идеите, които имате.
Кой, ако не Вие – читателите, би могъл да ни помогне най-много?
Очакваме Ви на e-mail: office at pad dot al